සිහින මධ්‍යස්ථාන

2022 දී එක්වෙමු ලංක අප ව්‍යාපාරයක් ලෙස වසර 15 ක සේවා කාලයක් සමරනු ඇත. මේ වසරේදී දිස්ත්‍රික්ක හතරක සිහින ප්‍රතිසන්ධාන මධ්‍යස්ථාන හතරක් ආරම්භ කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

 • මුලතිව්
 • මොණරාගල
 • මඩකලපුව
 • නුවරඑළිය

තරුණයින්ට උපකාර කිරීමේදී මෙම මධ්‍යස්ථාන වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත

 • ඔවුන්ගේ පාසල් හා දිස්ත්‍රික්කය හරහා ඔවුන්ට ලබා දී ඇති සීමිත පහසුකම් හා අවස්ථාවන් ජය ගැනීම.
 • ඍණාත්මක, විනාශකාරී ආකර්ශනයන් වෙනුවට ශක්තිමත්, ආකර්ශනීය අවකාශයක් සහ විකල්ප ධනාත්මක ක්‍රියාකාරකම් ලබා දීම.
 • තරුණ ව්‍යාපාර හා ගොවීන්ගේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඇති හැකියාව වැඩි කිරීම..
 • නවීන තාක්‍ෂණය හා දැනුමට ප්‍රවේශය සලසාලීම.
 • ඇතැම් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන අවස්ථා සමඟ සම්බන්ධතාවය.
 • ප්‍රජාව සඳහා ප්‍රජාව විසින් නිර්මාණය කරන ලද, සුරක්‍ෂිත කරන ලද, සංරක්‍ෂණය කරන ලද සහ වැඩිදියුණු කරන ලද ප්‍රජා සංවර්ධනයේ තිරසාර ආකෘතියක්.

ප්‍රජාවේ තරුණ තරුණියන් සඳහා වර්තමාන ප්‍රතිසන්ධාන මධ්‍යස්ථානයේ දායකත්වය

 • ඉංග්‍රීසි පන්ති
 • තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ හැඳින්වීමේ පාඨමාලා සහ අතරමැදි පඨමාලාවන්.
 • ව්‍යාපාර ව්‍යවසායකත්ව පුහුණුව සහ ආයෝජන.
 • වෘත්තීය පුහුණු පඨමාලා සඳහා ප්‍රවේශය (හිසකෙස් හා රූපලාවන්‍ය පාඨමාලා, සංචාරක කර්මාන්තය අශ්‍රිත පාඨමාලා)
 • තෙවන භාෂා පන්ති.
 • නායකත්ව හා පෞරුෂ සංවර්ධන පාඨමාලා
 • එක්වෙමු ලංකා හි මොඩියුල හත ඔස්සේ එක් එක් තේමාත්මක ප්‍රදේශයන්හි මාර්ගෝපදේශ පොතෙහි ක්‍රියාකාරකම් වලට අදාලව ප්‍රජා ව්‍යාපෘති හතක්.
 • විවිධ ජනවාර්ගික, ආගමික හා සමාජ ආර්ථික පසුබිම්වල සිටින තරුණ තරුණියන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට අපගේ ජාතික නායකත්ව සමුළුවලට සහභාගී වීමේ අවස්ථාව.

සිහින ප්‍රතිසන්ධාන මධ්‍යස්ථාන (අපගේ වර්තමාන මධ්‍යස්ථාන දහයෙන් ඉහළට)

 • අක්කර 5 ක භූමිය.
 • නව්‍ය ගොවිතැන සඳහා සම්පත් මධ්‍යස්ථානයක් වීම.
 • තරුණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා ව්‍යාපාර සහය ලබාදීමේ අවකාශය.
 • ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් (ක්‍රිකට් දැල්, වොලි බෝල් පිටිය සහ පිහිනුම් තටාකය)
 • වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ මධ්‍යස්ථානය
 • උපදේශන මධ්‍යස්ථානය.
 • ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පුස්තකාලය
 • තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාගාර.
 • ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථාන.
 • ශ්‍රවණාගාර.
 • සජීවී අන්තර්ජාල විශ්ව විද්‍යාල පන්ති කාමරය, ලොව පුරා විශ්ව විද්‍යාල පන්ති කාමරයට සිසුන් සම්බන්ධ කිරීම.
 • කලාපයේ පාසල්වල උසස් පෙළ සඳහා විෂයයන් සඳහා සජීවී අන්තර්ජාල පන්ති කාමරයක් දැන්ට ලබා නොදේ.

Reason for focusing on these districts and establishing Dream Reconciliation Centers.

එක්වෙමු ලංකා ප්‍රජා සබැඳියාවේ ඉතිහාසයක් පැවතීම

මෙම එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාපිත මධ්‍යස්ථානයක් සහ පූර්ණ කාලීන කාර්ය මණ්ඩලයක් තිදෙනෙකු අප සතුව ඇත. මේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම අවම වශයෙන් සාමාජිකයන් දහසක් වත් අපට සිටිති. මෙම කලාපවල සිවිල් සමාජ නායකයින්, ලාභ නොලබන සහ රජයේ නිලධාරීන් සමඟ ද අපට ශක්තිමත් සබඳතා ඇත.

දරිද්‍රතාවය සහ විරැකියාව

මෙම දිස්ත්‍රික්ක හතර ජාතියේ ඉහළම දුප්පත්ම දිස්ත්‍රික්ක 6 අතරට අයත් වේ. දරිද්‍රතාවය තුල උපත ලබන බොහෝ යෞවනයන්ට දුප්පත්කමේ ග්‍රහණයෙන් මිදීමට අවම අවස්ථාවක් තිබේ.

 • මුලතිව් (ජනගහනයෙන් 30.8% ක් දරිද්‍රතා රේඛාව යටතේ ජීවත් වේ)
 • මොණරගල (ජනගහනයෙන් 22.1% ක් ජීවත් වන්නේ දරිද්‍රතා රේඛාව යටතේ ය)
 • මඩකලපුව (ජනගහනයෙන් 25.3% ක් ජීවත් වන්නේ දරිද්‍රතා රේඛාව යටතේ ය)
 • නුවරඑළිය (ජනගහනයෙන් 15.2% ක් ජීවත් වන්නේ දරිද්‍රතා රේඛාව යටතේ)

*දරිද්‍රතා රේඛාව = දිනකට ඩොලර් 2 ට වඩා අඩුවෙන් ජීවත් වන පුද්ගලයින.

මත්ද්‍රව්‍ය අනිසි භාවිතය, ප්‍රචණ්ඩත්වය, සියදිවි නසා ගැනීම සහ ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදය

බොහෝ තරුණ තරුණියන් මත්ද්‍රව්‍ය හා මත්පැන් වලට ඇබ්බැහි වීමෙන් මෙම දිස්ත්‍රික්කවල විවිධ සමාජ ගැටලු පැන් නැඟී ඇත. විරැකියාව සහ ජීවිතයේ දියුණුව සඳහා ඇති සීමිත අවස්ථාවන් මධ්‍යයේ තරුණයින්ගේ කලකිරීම ද කල්ලි සහ ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදී කණ්ඩායම් විසින් භයානක කණ්ඩායම්වලට හසු කර ගැනීම සඳහා මෙහෙයවා ඇත.

දිවයිනේ අඩුම ක්‍රියාකාරී පාසල් වීම

මෙම දිස්ත්‍රික්කවල ජාතික විභාග වලදී ඉතා පහත් මට්ටමේ කාර්ය සාධනයක් ඇති අතර දුර්වල යටිතල පහසුකම් සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවේ පාසල් සඳහා අවම සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරුන් ද සිටිති.