මාර්ගෝපදේශ පොත

මාර්ගෝපදේශ පොත

SLU විසින් මොඩියුල 9 ක් සහිත මාර්ගෝපදේශ පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මාර්ගෝපදේශ පොත් මාතෘකා ඇතුළත්;

 1. අවිහිංසාව
 2. සංහිඳියාව සහ ගැටුම් පරිවර්තනය (අන්තර් සම්බන්ධතා සංවාදය ඇතුළුව)
 3. බිම් මට්ටමේ චලනය
 4. තරුණ නායකත්වය සහ චරිතය
 5. ස්ත්‍රී පුරුෂ නායකත්වය
 6. පරිසරය හා සාමය ගොඩනැගීම
 7. සමාජ මාධ්‍ය, කතන්දර කීම සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස.
 8. සංක්‍රාන්ති යුක්තිය.
 9. වෛරී කථාවට එරෙහි වීම

සෑම මාර්ගෝපදේශ පොතක සති 5 ක න්‍යාය සහ සති 2 ක ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වලින් සමන්විත වේ.

උපාය

අනාගත නායකයින්ගේ සමුළුව සහ පාසල් සම්බන්ධතා චාරිකාව ඒකාකෘති බිඳ දැමීමටත්, තරුණයින් වෙනස් කිරීමේ නියෝජිතයන් වීමට පෙළඹවීමටත් අවස්ථාවක් ලෙස ක්‍රියා කළද, මාර්ගෝපදේශ පොත පාසල් මට්ටමින් අධ්‍යාපන මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා යුනයිටඩ් පාසල් පරිච්ඡේදවල සාමාජිකයින් සතිපතා රැස්වන විට, භාරව සිටින ගුරුවරයාගේ මග පෙන්වීම ඇතිව පාඩම් ආවරණය කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි වන අතර උගත් පාඩම් පිළිබඳ සතිපතා වාර්තාවක් සකස් කරනු ඇත. මාර්ගෝපදේශ පොත භාෂා තුනටම පරිවර්තනය කර ඇති හෙයින්, සිසුන්ට එය ඔවුන් කැමති භාෂාවෙන් භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇත.

ප්‍රථිපලය

අනාගත නායකයින්ගේ සමුළුව ආරම්භයේ සිටම ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ජාල අතර මාර්ගෝපදේශ පොත හඳුන්වා දී ඇත. අනාගත නායකයින්ගේ සමුළු වලදී මෙන්ම පාසල් සම්බන්ධතා චාරිකාව හරහා නව පාසල්වලට යාමේදී සහ නව පාසල් පරිච්ඡේද සකස් කිරීමේදී සිසුන්ට තමන් කැමති මාධ්‍යයෙන් මාර්ගෝපදේශ පොත් ලබා දෙනු ලැබේ.

ඊළඟ පියවර සහ ඉලක්ක

 • ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් පුරා සංහිඳියාව සඳහා අධ්‍යයන මෙවලම් කට්ටලයක් ලෙස මාර්ගෝපදේශ පොත හඳුන්වා දීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පාසල් පරිච්ඡේදවල ශිෂ්‍ය සාමාජිකයින් මාර්ගෝපදේශ පොතේ ඇතුළත් අධ්‍යයන විෂය මාලාව හරහා ගමන් කරන බවට සහතික කිරීම.