දෙපාර්තමේන්තු

අනාගත නායකයින්ගේ සමුළුව

දිවයිනේ බොහෝ පාසල් ආගම්, ජාති, සමාජ ආර්ථික පසුබිම මෙන්ම ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වැනි රේඛා අනුව පවා බෙදී පවතී. අනාගත නායකයින්ගේ සමුළුව විසින් අපතුළ පවතින පූර්ව මතයන් වර්ධනය වීමට හා සමෘද්ධිමත් වීමට ඉඩ සලසයි.

වැඩි විස්තර

සිහින කණ්ඩායම සහ වාර්ෂික පාසල් චාරිකාව

අපගේ ගමන අනාගත නායකයින්ගේ සමුළුව සමඟ නතර නොවේ, නමුත් එය ශ්‍රී ලංකාව වටා සිටින ශිෂ්‍ය නායකයින් සමඟ පොදු වේදිකාවක සම්බන්ධ වීමට ආරම්භයක් පමණක් යැයි අපි විශ්වාස කරමු.

වැඩි විස්තර

මාර්ගෝපදේශ පොත

SLU විසින් මොඩියුල 9 ක් සහිත මාර්ගෝපදේශ පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

වැඩි විස්තර

වෙනසක පුරෝගාමියෝ වැඩසටහන

සති අන්ත පුහුණුවක් නිම කිරීමෙන් පසුව, විවිධ ජනවාර්ගික, ආගමික හා භූගෝලීය පසුබිම්වල පාසල් එකට හවුල් වී, ඔවුන් කැමති ප්‍රජාවකට බලපෑම් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා වැඩ කිරීම, විවිධ පාසල්වල ශක්‍යතාවන් එක්රැස් කිරීම තුළින් බිම් මට්ටමේ වෙනසක් ඇති කිරීම උත්ප්‍රේරණය කිරීම.

වැඩි විස්තර

සංහිඳියා මධ්‍යස්ථාන

අරමුණ මෙම මධ්‍යස්ථාන හරහා අපගේ දැක්ම සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම පැහැදිලිව පෙනී සිටීම සහ අධ්‍යාපනය, ව්‍යවසායකත්වය සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් වීම සහ සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් වෙත තරුණයින් පොළඹවා ගැනීමයි. සංහිඳියාව , යුක්තිය සහ සමානාත්මතාවය ශ්‍රී ලංකාව තුළ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නම් එය පුළුල් ව්‍යාපාරයක් විය යුතුය. සාමය පිළිබඳ පණිවුඩය ප්‍රවර්ධනය ...

වැඩි විස්තර