දෙපාර්තමේන්තු

SHOW you care. කාන්තා හිංසනය පිටුදැකීමේ වැඩසටහන

කාන්තාවන් අප සමාජයේ මෙන්ම එක්වෙමු ලංකා ව්‍යාපාරයක තුලත් අනිවාර්ය අංගයකි. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය අසමානතාවයේ අර්බුදයේ විසඳුමේ කොටසක් වීමට තරුණයින්ට අවස්ථාවක් ලබා දිය හැකි බව අපි විශ්වාස කරමු.

වැඩි විස්තර

සිතන්න

"සිතන්න" ව්‍යාපාරයේ අරමුණ වන්නේ සමාජ මාධ්‍ය සහ ප්‍රසිද්ධ කතිකාව තුළ වෛරී කථාවේ බලපෑම මැඩපැවැත්වීමයි.

වැඩි විස්තර

SLU TV

ප්‍රමිති ගත වීඩියෝ අන්තර්ගතයන් සහිත යූ ටියුබ් අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීමේ මුලපිරීමක් ලෙස SLU TV 2017 දෙසැම්බර් මාසයේදී දියත් කරන ලදී.

වැඩි විස්තර

Beats of One Nation – සංගීත වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රජාවන් එකට ගෙන ඒමේ හැකියාව සංගීතයට ඇත. අපගේ වාර්ෂික සමුළුවේදී දිස්ත්‍රික්ක 25 ක ශිෂ්‍ය නායකයින් 3500 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ කර ගැනීම පිළිබඳ SLU හි වසර දහයක අත්දැකීම් ඇත.

වැඩි විස්තර

Shark’s Tank – ව්‍යවසායකත්ව වැඩසටහන

අපගේ ප්‍රතිසන්ධාන මධ්‍යස්ථානවල තරුණ අංකුර ව්‍යවසායකයින්ට ආයෝජන සුරක්ෂිත කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දේ.

වැඩි විස්තර